Desenvolvemento sostible na costa brasileira

Cunha, Icaro Aronovich da; Posgrao, Máster en Xestión de Negocios – Coordinadora de; Santos, Universidade Católica de

Abstract:

 
Este artigo presenta unha discusión das relacións entre desenvolvemento e medio ambiente na costa brasileira, franxa dunha grande extensión, ecoloxicamente importante, na cal se localizan algunhas das principais cidades do país. En décadas recentes, estas rexións veñen sendo reocupadas nun proceso inducido pola apertura de novas estradas, pola implantación de polos industriais e de infraestruturas portuarias. Os asentamentos humanos caracterízanse pola carencia na súa localización dunha base de saneamento e de coidados de organización. A política nacional de administración costeira, os novos parámetros da xestión empresarial, máis sensibles ás cuestións ambientais, e as accións das organizacións non gobernamentais son forzas que actúan no sentido de desenvolver novas posibilidades sostibles de aproveitamento dos recursos nunha realidade marcada pola eclosión de conflitos ambientais.
 
The text discusses the relations between environment and development in brazilian coast, which is a large and ecologicaly important region, where there are some of most important cities of this Country. The brazilian coast have been re-occuped during recent decades, due to the construction of new routes, the agglommeration of industries in some regions, and the development of port areas. The human settlements don´t have enough sanitation infra-structure or environmental care about land use dynamics. The government Coast Management policy is presented as part of an effort in Sustainability way, which receives energies from new enterprises´ management practices and non governmental organizations actions, in a context of strong environmental conflicts.
 

Show full item record

 

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

:

  • IO - Artigos publicados em periódicos